Upcoming Elections in India

Karnataka Assembly Election Schedule 2023
Karnataka Assembly Election Schedule 2023

The following are the States scheduled to hold elections in 2023: Rajasthan, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Karnataka, Mizoram and Telangana. The victorious candidates will serve a five-year term. It remains to be seen whether the Election Commission of India will hold the first election in Jammu and Kashmir since Article 370 was revoked in 2019.

S. No. State Name Tenure Elections Due in Assembly Seats Lok Sabha Seats Rajya Sabha Seats
1 Karnataka 29 May, 2018 – 28 May, 2023 2023 224 28 12
2 Mizoram 16 Dec, 2018 – 15 Dec, 2023 2023 40 1 1
3 Chhattisgarh 11 Dec, 2018 – 10 Dec, 2023 2023 90 11 5
4 Madhya Pradesh 10 Dec, 2018 – 07 Jan, 2023 2023 230 29 11
5 Rajasthan 10 Dec, 2018 – 20 Jan, 2023 2023 200 25 10
6 Telangana 10 Dec, 2018 – 10 Dec, 2023 2023 119 17 7
7 Andhra Pradesh 15 Jun, 2019 – 18 Jun, 2024 May-Jun 2024 175 25 11
8 Arunachal Pradesh 02 June, 2019 – 01 June, 2024 Apr-May 2024 60 2 1
9 Odisha 12 June, 2019 -11 June, 2024 May-Jun 2024 147 21 10
10 Sikkim 28 May, 2019 – 27 May, 2024 Apr-May 2024 32 1 1
11 Haryana 27 Oct, 2019 – 26 Oct, 2024 Sep-Oct 2024 90 10 5
12 Maharashtra 28 Nov, 2019 – 27 Nov, 2024 Sep-Oct 2024 288 48 19
13 Jharkhand 29 Dec, 2019 – 28 Dec, 2024 Nov-Dec 2024 81 14 6
14 Delhi 16 Feb, 2020 – 15 Feb, 2025 Jan-Feb 2025 70 7 3
15 Bihar 20 Nov, 2015 – 19 Nov, 2020 2020 243 40 16
16 Assam 24 May, 2016 – 23 May, 2021 2021 126 14 7
17 Kerala 25 May, 2016 – 24 May, 2021 2021 140 20 9
18 Tamil Nadu 23 May, 2016 – 22 May, 2021 2021 234 39 18
19 West Bengal 27 May, 2016 – 26 May, 2021 2021 294 42 16
20 Pondicherry 3 Jun, 2016 – 4 Jun, 2020 2020 30 1 1
21 Goa 15 Mar, 2017 – 14 Mar, 2022 2022 40 2 1
22 Manipur 15 Mar, 2017 – 14 Mar, 2022 2022 60 2 1
23 Punjab 16 Mar, 2017 – 15 Mar, 2022 2022 117 13 7
24 Uttar Pradesh 19 May, 2017 – 18 Mar, 2022 2022 403 80 31
25 Uttarakhand 18 Mar, 2017 – 17 Mar, 2022 2022 70 5 3
26 Gujarat Dec 2017 – Dec 2022 2022 182 26 11
27 Himachal Pradesh Dec 2017- Dec 2022 2022 68 4 3
28 Jammu and Kashmir 17 Mar, 2015 – 16 Mar, 2021 Jan-Feb 2021 87 6 4
29 Meghalaya 23 Mar, 2023 – 22 Mar, 2028 2023 60 2 1
30 Nagaland 23 Mar, 2023 – 22 Mar, 2028 2023 60 1 1
31 Tripura 23 Mar, 2023 – 22 Mar, 2028 2023 60 2 1