Raibag (Karnataka) Assembly Constituency Election 2023

Sitting and previous MLAs from Raibag Assembly Constituency

Year A C No. Constituency Name Category Winner Candidate Party Votes Runner Candidate Party Votes
2018 6 Raibag SC Aihole Duryodhan Mahalingappa BJP 67502 Pradeep Ramu Malage INC 50954
2013 6 Raibag (SC) Aihole Duryodhan Mahalingappa BJP 37535 Pradeep Ramu Malagi IND 36706
2008 6 Raibag (SC) Aihole Dhuryodhan BJP 39378 Omprakash S Kanagali INC 24818
2004 207 Raibag (SC) Sarikar Bheemappa Channappa JD(U) 54049 Laxman Yamanappa Kamble INC 43855
1999 207 Raibag (SC) Ghatage Shama Bhima INC 52728 Parashuram Yallappa Jaganur JD(U) 45720
1994 207 Raibag (SC) Ghatage Shama Bhima INC 32297 Murgod Dundappa D. JD 25008
1989 207 Raibag (SC) Ghatage Shama Bhima INC 37948 Ghewari Maruti Gangappa JD 30300
1985 207 Raibag (SC) Ghevari Maruti Gangappa JNP 41597 Basanaik Shrimant Krishna INC 38706
1983 207 Raibag (SC) Kamble Shravana Satyappa JNP 31365 Nadoni Rama Sidling INC 28071
1978 207 Raibag (SC) Nadoni Rama Shidling JNP 18562 Holer Laxman Vithal INC 15830
1972 199 Raibag GEN V. Lakhagouda Patil INC 36372 Sidling Rama Bane NCO 15526
1967 199 Raibag GEN P. V. Lakhgaud INC 31732 N. B. Kamappa IND 6981
1962 37 Raibag (SC) Balu Shidraya Soudagar INC 26049 Vasant Gurupad Pattan REP 3125
1957 2 Raibag (SC) Patil Vasantrao Lakhgouda IND 37070 Shah Balachandra Premchandra INC 23152
1957 By Polls Raibag (SC) Talwalkar Sampatrao Pradhanji SCF 32553 Kambale Shivrudrappa Udapa (Sc) INC 18593