Ajmer North Assembly Election Results 2023

Sitting and previous MLAs from Ajmer North Assembly Constituency

Year Winner Candidate Party Votes Runner-Up Party Votes
2018 Vasudev Devnani BJP 67,881 Mahendra Singh Ralawata INC 59,251
2013 Vasudev Devnani BJP 68,461 Dr. Shrigopal Baheti INC 47,982
2008 Vasudev Devnani BJP 41,907 Dr. Shrigopal Baheti INC 41,219
2003 Vishnu Modi BJP 45,517 Hazi Kayum Khan INC 36,107
1998 Kayyum Khan INC 35,854 Prahalad Sharma BJP 34,351
1993 Kishan Gopal Kogra BJP 26,994 Haji Mohammad Qayyum Khan INC 17,425
1990 Kishan Gopal Kogta BJP 27,507 Ramchandra Chaudhari INC 16,362
1985 Sohan Singh INC 23,488 Kishan Gopal Kogta BJP 15,075
1980 Syed. Mohd. Ayas Maharaj INC(I) 18,745 Ramjan Khan BJP 15,920
1977 Noora CPI 18,070 Ganga Singh JNP 13,502